Szymon Adamczyk

Associate

Szymon Adamczyk. Associate

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stale rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu prawa gospodarczego. Obszarem jego zainteresowań są w szczególności wątki zabezpieczeń wierzytelności, papierów wartościowych oraz styku prawa i audytu.

Pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Osoba, którą inspiruje poznawanie ambitnych i przedsiębiorczych ludzi. Prywatnie zajmuje się lokalną działalnością na rzecz rozwoju młodzieży. Poza tym interesuje się hiszpańską kinematografią oraz historią antyczną.