Partner Zarządzający. Adwokat z blisko 10 letnim doświadczeniem w pracy prawnika. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wiodących Kancelariach w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze prawnej bieżącego biznesu o wysokim stopniu skomplikowania, doradztwie strategicznym, procesach negocjacyjnych.

Zajmuje się sprawami nietypowymi oraz na tyle skomplikowanymi, że ich charakter wykracza poza ramy standardowych usług doradztwa prawnego. W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo obrotu nieruchomościami i zagadnienia związane z obsługą inwestycji budowlanych, a w szczególności obsługą procesu land development. W swojej pracy łączy działalność dotyczącą doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z praktycznym wykorzystaniem doświadczeń z zakresu zarządzania projektami. Szeroka specjalizacja to wynik wieloletniej nauki, pracy i dużego doświadczenia w szerokim spektrum działań prawnych i biznesowych.

Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracę doktorską przygotował na temat europejskiego poświadczenia spadkowego z uwzględnieniem aspektów planowania spadkowego i sukcesji w przedsiębiorstwie, tak by majątek oraz prowadzona działalność w płynny sposób została przekazana następcom.

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz komunikuje się w języku hiszpańskim.

Specjalizacje ogólne:

Kompetencje specjalistyczne:

Wybrane projekty

Obsługa najmu wiodącego najemcy sieci handlowych w Polsce

Stała obsługa prawna w zakresie negocjowania umów najmu powierzchni handlowych na rzecz jednej z wiodących sieci handlu.  Przygotowanie wzorcowej umowy najmu.

Audyt centrum handlowego

Prowadził audyt stanu prawnego nieruchomości oraz transakcji ich nabycia – w tym również na nieruchomościach zabudowanych centrami handlowymi.

Inwestycje w farmy wiatrowe

Kompleksowo doradzał prawnie dla jednego z wiodących europejskich koncernów energetycznych w zakresie inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce.