Partner. Radca prawny. Pomoc prawną świadczy od 2009 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i niemieckich kancelariach oraz działach prawnych przedsiębiorstw.

Specjalista w zakresie prawa żywnościowego i prawa rolnego. W pracy zawodowej zajmuje się obsługą podmiotów działających na rynku spożywczym, przede wszystkim w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i jakości żywności, jej znakowania oraz wprowadzania do obrotu. Absolwent zagranicznych kursów prawa żywnościowego, m.in. Lebensmittelrechtsakademie na Philipps-Universität w Marburgu, Niemcy.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny”, za którą uzyskał nagrodę I stopnia w II ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace naukowe. Współprowadził także międzynarodowy kurs prawa żywnościowego „Global Food Law and Quality” na Università degli Studi della Tuscia w Viterbo, Włochy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego w polskich i zagranicznych (m.in. niemieckich, włoskich, francuskich) czasopismach branżowych i naukowych. Prelegent podczas krajowych i zagranicznych konferencji i szkoleń z zakresu prawa żywnościowego, rolnego i ochrony środowiska.

Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Prowadzi specjalistyczną kancelarię prawną LAW & FOOD LEGAL.