Dominika Dudko

Prawnik

Studentka prawa na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Pisze pracę magisterską na temat monitoringu pracowników – zarówno pod kątem ochrony danych osobowych jak i prawa pracy.

Zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym dostosowywaniem przedsiębiorców do regulacji RODO.

Specjalizacje ogólne: