Partner Zarządzający. Adwokat z ponad 10 letnim doświadczeniem w pracy prawnika. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wiodących wielkopolskich Kancelariach. W swojej karierze udzielił pomocy prawnej ponad 300 podmiotom gospodarczym o zróżnicowanym profilu działalności. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i bieżącej obsłudze biznesu.

Zajmuje się również sprawami nietypowymi oraz na tyle skomplikowanymi, że ich charakter wykracza poza ramy standardowych usług doradztwa prawnego. Z racji funkcjonowania od początku kariery na styku prawa i biznesu, nie boi się wykraczać poza stricte prawne ramy doradztwa.

Do jego podstawowych specjalizacji należą faktoring i spory dotyczące cesji wierzytelności, obsługa rynku kapitałowego i inwestycje kapitałowe, umowy handlowe, obsługa rynku obrotu nieruchomościami, w tym komercjalizacji powierzchni handlowych konflikty wewnątrzkorporacyjne, trudne windykacje wymagające nieszablonowego podejścia. Zajmuje się także ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwach, dokonując wdrożeń regulacji RODO oraz pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prywatnie inwestor na rynku kapitałowym, w tym GPW oraz sportowiec – amator (cliff diving, judo, snowboard, wakeboarding).

Pracuje w języku polskim, angielskim, a na poziomie podstawowym także w języku niemieckim.

Specjalizacje ogólne:

Kompetencje specjalistyczne:

Wybrane projekty

Transakcja przejęcia pakietów aktywów

Prowadził transakcje przejęcia pakietów aktywów podmiotów zagrożonych niewypłacalnością w ramach przejęcia przez wierzycieli i dokapitalizowania przez inwestorów zewnętrznych. Na potrzeby tych transakcji tworzył oryginalne konstrukcje prawne związane z zabezpieczeniem wierzytelności.

Wrogie przejęcie na GPW

Brał udział we wrogim przejęciu spółki akcyjnej notowanej na GPW przez inną spółkę akcyjną również notowaną na GPW i związanym z tym całym spektrum sporów sądowych i pozasądowych.

Wygrane w sprawach akcyzy samochodowej przed NSA

Jako specjalista od spraw akcyzy samochodowej, ma za sobą liczne wygrane sprawy przed sądami administracyjnymi, włącznie z samym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zapobieganie fraudom

Wielokrotnie i skutecznie odzyskiwał należności pokrzywdzonych instytucji finansowych w postępowaniach windykacyjnych i karnych oraz tworzył konstrukcje prawne zapobiegania nadużyciom finansowym.

Komercjalizacja centrów handlowych

Prowadził komercjalizację centrów handlowych oraz bieżącą obsługę najmu w centrach handlowych i budynkach komercyjnych.