Partner Zarządzający. Adwokat z 12 letnim doświadczeniem w pracy prawnika. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wiodących wielkopolskich Kancelariach. W swojej karierze udzielił pomocy prawnej ponad 350 podmiotom gospodarczym o zróżnicowanym profilu działalności. Specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu – zwłaszcza rynków finansowych.

Zajmuje się również sprawami nietypowymi oraz na tyle skomplikowanymi, że ich charakter wykracza poza ramy standardowych usług doradztwa prawnego. Z racji funkcjonowania od początku kariery na styku prawa i biznesu, nie boi się wykraczać poza stricte prawne ramy doradztwa.

Do jego podstawowych specjalizacji należą faktoring i spory dotyczące cesji wierzytelności, obsługa rynku kapitałowego i instytucji finansowych (firmy faktoringowe, leasingowe, pożyczkowe, fundusze, banki), inwestycje kapitałowe, fraudy (oszustwa) finansowe, umowy handlowe, konflikty korporacyjne, trudne windykacje wymagające nieszablonowego podejścia. Zajmuje się także dbaniem o compliance w przedsiębiorstwach (RODO, AML i inne regulacje).

Prywatnie inwestor na rynku kapitałowym, w tym GPW oraz sportowiec – amator (cliff diving, judo, snowboard, wakeboarding).

Pracuje w języku polskim, angielskim, a na poziomie podstawowym także w języku niemieckim.

Specjalizacje ogólne:

Kompetencje specjalistyczne:

Wybrane projekty

Transakcja przejęcia pakietów aktywów

Prowadził transakcje przejęcia pakietów aktywów podmiotów zagrożonych niewypłacalnością w ramach przejęcia przez wierzycieli i dokapitalizowania przez inwestorów zewnętrznych. Na potrzeby tych transakcji tworzył oryginalne konstrukcje prawne związane z zabezpieczeniem wierzytelności.

Wrogie przejęcie na GPW

Brał udział we wrogim przejęciu spółki akcyjnej notowanej na GPW przez inną spółkę akcyjną również notowaną na GPW i związanym z tym całym spektrum sporów sądowych i pozasądowych.

Wygrane w sprawach akcyzy samochodowej przed NSA

Jako specjalista od spraw akcyzy samochodowej, ma za sobą liczne wygrane sprawy przed sądami administracyjnymi, włącznie z samym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zapobieganie fraudom

Wielokrotnie i skutecznie odzyskiwał należności pokrzywdzonych instytucji finansowych w postępowaniach windykacyjnych i karnych oraz tworzył konstrukcje prawne zapobiegania nadużyciom finansowym.

Komercjalizacja centrów handlowych

Prowadził komercjalizację centrów handlowych oraz bieżącą obsługę najmu w centrach handlowych i budynkach komercyjnych.