Adrianna Trzcińska

Associate

Adrianna Trzcińska. Associate

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy zajmuje się kwestiami związanymi z prawem cywilnym oraz prawem gospodarczym, w szczególności wątkami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tzw. klauzul abuzywnych w umowach, statusu wierzycieli w stosunkach zobowiązaniowych, w tym w umowach faktoringowych, na etapie ich realizacji, a także w trakcie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Pracuje w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.

Prywatnie zajmuje się amatorsko fotografią oraz grafiką komputerową, a poza tym interesuje się nauką języków obcych (szczególnie języka francuskiego i japońskiego), behawiorystyką zwierząt oraz dietetyką (ludzką i zwierzęcą).