Wpisy

02.10.2018

Projekt ustawy dot. ograniczenia zatorów płatniczych

25.09.2018

Podsumowanie IX Międzynarodowego Kongresu Faktoringu – zmiany prawne

24.09.2018

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowa ustawa

14.09.2018

Do zobaczenia na Kongresie Faktoringu!

12.09.2018

Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

07.09.2018

Mobbing obciąża pracodawcę

29.08.2018

Kampania PZF – "Wolne faktury – bez zakazu cesji

23.08.2018

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

20.08.2018

Prosta Spółka Akcyjna

14.08.2018

Zwrot opłat likwidacyjnych z polisolokat UFK z 10 letnim terminem przedawnienia

12.08.2018

Faktorom będzie łatwiej weryfikować wypłacalność dłużników (E-sprawozdania + ...

09.08.2018

Krajowy Rejestr Zadłużonych już od 1.02.2019 r.