Wpisy

04.11.2018

Procedura reklamacji w firmie faktoringowej

29.10.2018

Kampania "Wolne Faktury" ruszyła z rozmachem

05.10.2018

Ograniczenie zatorów płatniczych – projekt ustawy

02.10.2018

Projekt ustawy dot. ograniczenia zatorów płatniczych

25.09.2018

Podsumowanie IX Międzynarodowego Kongresu Faktoringu – zmiany prawne

24.09.2018

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowa ustawa

14.09.2018

Do zobaczenia na Kongresie Faktoringu!

12.09.2018

Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

07.09.2018

Mobbing obciąża pracodawcę

29.08.2018

Kampania PZF – "Wolne faktury – bez zakazu cesji

23.08.2018

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

20.08.2018

Prosta Spółka Akcyjna