Wpisy

12.02.2018

Krótsze terminy przedawnienia coraz bliżej!

11.02.2018

Nie rozliczysz VAT-u od faktury wykreślonego kontrahenta

11.02.2018

Zapis na sąd polubowny w relacji faktorant-kontrahent.

09.02.2018

Po czym poznać karuzelę VAT i jak nie dać się 'wkręcić’?

05.02.2018

Faktoring a rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR)

01.02.2018

Faktoring a odsetki

29.01.2018

Co nabywa faktor wraz z wierzytelnością

25.01.2018

Potrącenie pomiędzy dłużnikiem a faktorem (cesjonariuszem)

19.01.2018

Zawiadomienie o cesji wierzytelności – kluczowe aspekty praktyczne

16.01.2018

Przelew wierzytelności przyszłych

12.01.2018

Czy polski przedsiębiorca na czeskich numerach zapłaci akcyzę?

10.01.2018

Jakie wierzytelności nie mogą być przedmiotem faktoringu? (zakaz cesji)