27.09.2021

Wypowiedź w Pulsie Biznesu w spr. ograniczenia zakazu cesji

W Pulsie Biznesu z dnia 22.09.2021 r. znajdziecie Państwo wypowiedź adw. Bartosz Nadra w artykule „Wolne faktury coraz bliżej” jako eksperta branży finansowej pod kątem oceny projektowanej nowelizacji ustawy o zatorach (ograniczenie zakazu cesji po upływie 90 dni od terminu płatności FV).

Prawa do treści: Puls Biznesu.