02.03.2021

Dematerializacja akcji z dniem 1.03.2021 r.

Dnia 1 marca 2021 r. nastąpiła przymusowa dematerializacja akcji niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, czyli wygasła moc wydanych przez spółki dokumentów akcji. Zostaną one zastąpione wpisem do rejestru akcjonariuszy.