Wpisy

Wydarzenia

19.01.2018

Zawiadomienie o cesji wierzytelności – kluczowe aspekty praktyczne

Zakres faktoringu (cesji)

16.01.2018

Przelew wierzytelności przyszłych

Zakres faktoringu (cesji)

15.01.2018

Zakaz cesji wierzytelności w umowie a faktoring

Zakres faktoringu (cesji)

10.01.2018

Jakie wierzytelności nie mogą być przedmiotem faktoringu? (zakaz cesji)

08.01.2018

Jakie przepisy prawne stosuje się do faktoringu?