Wpisy

RODO

09.06.2018

Poręczenie (wekslowe) a RODO

oszustwa

24.04.2018

Oszustwa (przestępstwa) faktoringowe – podstawowe schematy i mechanizmy obronne

Zmiany przepisów

09.04.2018

‘Zdążyć przed przedawnieniem’ – Sądy zasypane sprawami o zapłatę.

RODO

20.03.2018

2 miesiące do RODO – na co powinien zwrócić szczególną uwagę faktor wdrażając...

Zakres faktoringu (cesji)

03.03.2018

Przed jaki Sąd faktor powinien pozwać dłużnika? Właściwość sądu w sporze fakt...

Zmiany przepisów

22.02.2018

Krótsze terminy przedawnienia a branża faktoringowa (o nowelizacji).

Wyroki faktoring

20.02.2018

Wyrok Sądu Najwyższego (V CSK 660/16) – faktyczne znaczenie dla branży faktor...

Zakres faktoringu (cesji)

11.02.2018

Zapis na sąd polubowny w relacji faktorant-kontrahent.

Zakres faktoringu (cesji)

05.02.2018

Faktoring a rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR)

Zakres faktoringu (cesji)

01.02.2018

Faktoring a odsetki

Zakres faktoringu (cesji)

29.01.2018

Co nabywa faktor wraz z wierzytelnością

Zakres faktoringu (cesji)

25.01.2018

Potrącenie pomiędzy dłużnikiem a faktorem (cesjonariuszem)