Wpisy

Zmiany przepisów

22.02.2018

Krótsze terminy przedawnienia a branża faktoringowa (o nowelizacji).

Wyroki faktoring

20.02.2018

Wyrok Sądu Najwyższego (V CSK 660/16) – faktyczne znaczenie dla branży faktor...

Zakres faktoringu (cesji)

11.02.2018

Zapis na sąd polubowny w relacji faktorant-kontrahent.

Zakres faktoringu (cesji)

05.02.2018

Faktoring a rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR)

Zakres faktoringu (cesji)

01.02.2018

Faktoring a odsetki

Zakres faktoringu (cesji)

29.01.2018

Co nabywa faktor wraz z wierzytelnością

Zakres faktoringu (cesji)

25.01.2018

Potrącenie pomiędzy dłużnikiem a faktorem (cesjonariuszem)

Wydarzenia

19.01.2018

Zawiadomienie o cesji wierzytelności – kluczowe aspekty praktyczne

Zakres faktoringu (cesji)

16.01.2018

Przelew wierzytelności przyszłych

Zakres faktoringu (cesji)

15.01.2018

Zakaz cesji wierzytelności w umowie a faktoring

Zakres faktoringu (cesji)

10.01.2018

Jakie wierzytelności nie mogą być przedmiotem faktoringu? (zakaz cesji)

08.01.2018

Jakie przepisy prawne stosuje się do faktoringu?