Spory korporacyjne

Kancelaria specjalizuje się we wsparciu prawnym sporów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) oraz wspólnikami (akcjonariuszami) i organami spółek. W swoich działaniach dążymy do polubownego rozwiązywania sporów bez uszczerbku dla przedsiębiorstwa, celem zachowania jego działalności operacyjnej i dobrej renomy na niezachwianym poziomie.

W tym celu prowadzimy negocjacje i tworzymy konstrukcje prawne kończące spory w formie zbycia udziałów (akcji) spółek, podziału spółek, spłacenia występujących wspólników lub zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstw.

W czym możemy pomóc

  • Audyt prawny przedsiębiorstwa celem ujawnienia ewentualnych nadużyć i działania na szkodę wspólnika / spółki;
  • Wykonywanie za wspólnika prawa kontroli – badanie ksiąg i dokumentacji spółki;
  • Reprezentowanie wspólników (akcjonariuszy) na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy);
  • Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników;
  • Obrona przed szantażem korporacyjnym i wrogimi przejęciami;
  • Prowadzenie procesów sądowych w przedmiocie rozwiązania spółki albo wyłączenia wspólnika;
  • Mediacja pomiędzy skonfliktowanymi podmiotami.

Skontaktuj się

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający
b.nadra@jaskowiak-nadra.pl +48 504 218 095

Wybrane projekty

Wrogie przejęcie na GPW

Prawnik Kancelarii brał udział we wrogim przejęciu spółki akcyjnej notowanej na GPW przez inną spółkę akcyjną również notowaną na GPW i związanym z tym całym spektrum sporów sądowych i pozasądowych zakończonych sukcesem.

Spór akcjonariuszy mniejszościowych ZPUE ("sprawa jachtu")

Kancelaria reprezentowała akcjonariuszy mniejszościowych ZPUE S.A. w ramach wykonywania uprawnień związanych z wymianą informacji, w tym wyjaśnieniami składanymi poza WZA przez Zarząd, także w zakresie słynnego już jachtu wyleasingowanego przez Spółkę. O sprawie można poczytać tutaj.

Zaskarżenie uchwał wyłączających zysk od podziału

Prawnik Kancelarii brał udział w procesie w przedmiocie zaskarżania uchwał wyłączających zysk spółki od podziału z pokrzywdzeniem wspólnika mniejszościowego.

Rozwiązanie sporu w spółce technologicznej

Kancelaria odegrała znaczącą rolę w rozwiązaniu sporu korporacyjnego w przedsiębiorstwie z branży innowacyjnych technologii spalania. Zespół kierowany przez adw. Bartosz Nadra opracował i doprowadził do zawarcia porozumienia wspólników a następnie koordynował wykonanie 5 kroków porozumienia przez wspólników,
czego efektem było przyjęcie nowych zasad zarządzania spółką, procedur compliance i odzyskanie zaufania pomiędzy wspólnikami.

Opinie prawne

Prawnik Kancelarii wielokrotnie opiniował sytuację skonfliktowanych wspólników pod kątem możliwych do podjęcia działań, przedstawiając w tym zakresie oryginalne konstrukcje prawne rozwiązania sporu, w tym m.in. w przypadku wspólników z dużej firmy w branży parkieciarskiej, wspólników z branży hotelarskiej, wspólników z branży drzewnej.

Informator dla
Spory korporacyjne