Nieruchomości – najem i inwestycje

Obsługujemy inwestycje w nieruchomości na każdym ich etapie. Prowadzimy komercjalizację nieruchomości handlowych oraz biurowych. Zapewniamy negocjacje warunków najmu oraz obsługę bieżącą najmu w nieruchomościach komercyjnych (centra handlowe, biurowce). Reprezentujemy zarówno właścicieli nieruchomości komercyjnych jak i najemców powierzchni handlowych i biurowych.

W czym możemy pomóc

  • Analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence);
  • Negocjacje warunków najmu – zarówno po stronie właścicieli nieruchomości komercyjnych jak i najemców powierzchni handlowych i biurowych;
  • Bieżąca obsługa prawna najmu w nieruchomościach komercyjnych (centra handlowe, biurowce);
  • Opracowanie wzorcowej umowy najmu pod konkretną nieruchomość; audyt i ulepszanie dokumentacji;
  • Transakcje M&A nieruchomości komercyjnych i biurowych.

Skontaktuj się

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający
l.jaskowiak@jaskowiak-nadra.pl +48 510 296 656

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający
b.nadra@jaskowiak-nadra.pl +48 504 218 095

Wybrane projekty

Komercjalizacja portfela nieruchomości przeznaczonych pod najem w Poznaniu

Kancelaria zajmowała się pełną komercjalizacją portfela nieruchomości należących do zagranicznego inwestora, przeznaczonych pod najem komercyjny (lokale biurowe i użytkowe) oraz indywidualny (instytucjonalny);

Sprzedaż budynku handlowo-usługowego będącego w całości przedmiotem najmu

Kancelaria reprezentowała inwestora w procesie sprzedaży budynku handlowo-usługowego, z uwzględnieniem przygotowania do sprzedaży, negocjacji warunków transakcji, opracowania umowy sprzedaży i wsparcia po-sprzedażowego.

Bieżąca obsługa portfelu najmu wybranych zamożnych inwestorów

Kancelaria na bieżąco obsługuje od strony prawnej portfel nieruchomości wybranych inwestorów, zapewniając ciągłość przepływów pieniężnych oraz utrzymywanie jakości nieruchomości i wspieranie wzrostu ich wartości. Kancelaria utrzymuje ciągłość najmu, obsługuje umowy najmu oraz prowadzi procesy sądowe (zapłata; opróżnienie lokalu itp.).

Due diligence centrum handlowego

Prawnik Kancelarii brał udział w opracowaniu due diligence centrum handlowego, uwzględniającego wszystkie ryzyka prawne związane z transakcją nabycia udziałów w spółce celowej, w tym ryzyka związane z umowami najmu, roszczeniami najemców, należnościami publicznoprawnymi itp.

Informator dla
Nieruchomości - najem i inwestycje