Instytucje finansowe i pożyczkowe

Obsługujemy oraz wspieramy w bieżącej działalności instytucje finansowe – pożyczkowe, leasingowe, inwestycyjne wspierając je w zakresie wewnętrznych procedur, umów, zabezpieczeń wierzytelności, windykacji oraz zapobiegania nadużyciom i usuwania skutków nadużyć finansowych. Opracowujemy i wdrażamy procedury wewnętrzne. Zajmujemy się przejmowaniem aktywów na poczet spłaty zadłużenia.

W czym możemy pomóc

  • Bieżąca obsługa prawna firm które użyczają swojego kapitału (firmy pożyczkowe, leasingowe, faktoringowe, inwestycyjne);
  • Stworzenie dokumentacji prawnej na potrzeby działalności a także audyt i ulepszenia dotychczas stosowanej dokumentacji;
  • Wdrożenie procedur wewnętrznych, w tym m.in. przeciwdziałania nadużyciom, przetwarzania danych osobowych, zabezpieczania wierzytelności, udzielania pełnomocnictw, wynagradzania, stosowania zabezpieczeń wierzytelności i innych;
  • Windykacje zadłużenia; Negocjacje z dłużnikami;
  • Ustanawianie i zwalnianie zabezpieczeń wierzytelności;
  • Reprezentowanie pokrzywdzonych firm w sprawach karnych;
  • Compliance, w tym dostosowanie do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML);
  • Szkolenia z przeciwdziałania oszustwom finansowym.

Skontaktuj się

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający
b.nadra@jaskowiak-nadra.pl +48 504 218 095

Wybrane projekty

Przeciwdziałanie oszustwom finansowym - faktoring / leasing / pożyczki

Opracowanie własnych, oryginalnych rozwiązań anty-fraudowych w dokumentacji instytucji finansowej oraz prowadzenie szkoleń i seminarium z tematyki oszustw finansowych – zwłaszcza faktoringowych, leasingowych, pożyczkowych.

 

Upadłość instytucji finansowej

Udział w pracach projektu związanego z zakwestionowaniem przez nadzór bankowy upadłości instytucji finansowej

Wdrożenie procedur typu compliance w firmie pożyczkowej

Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji prawnej i procedur zapobiegania nadużyciom w firmie pożyczkowej.

Transakcja przejęcia pakietów aktywów

Przygotowanie transakcji przejęcia pakietów aktywów podmiotów zagrożonych niewypłacalnością w ramach przejęcia i dokapitalizowania przez inwestorów zewnętrznych. Na potrzeby tych transakcji stworzono oryginalne konstrukcje prawne związane z zabezpieczeniem wierzytelności.

Audyt dokumentacji prawnej firmy faktoringowej

Kompleksowy audyt dokumentacji prawnej firmy faktoringowej.

Informator dla
Instytucje finansowe i pożyczkowe