Faktoring

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem prawnym w zakresie obsługi działalności faktoringowej.

# Dedykowany prawnik specjalista – adw. Bartosz Nadra

 • Partner Zarządzający Kancelarii kierujący działem faktoringu;
 • Autor pierwszego w Polsce bloga poświęconego prawnym aspektom faktoringu („Faktoring a Prawo” faktoring-prawo.pl);
 • Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze branży faktoringowej;
 • Organizator szkoleń z zakresu przeciwdziałania oszustwom w branży finansowej;
 • Aktywny członek środowiska śledzący na bieżąco zmiany legislacyjne i trendy branżowe;
 • Autor własnych, oryginalnych prawnych konstrukcji anty-fraudowych w dokumentacji faktoringowej;
 • Prelegent konferencji naukowych i/lub biznesowych;

W czym możemy pomóc

 1. Bieżąca obsługa prawna i wsparcie firmy faktoringowej (opinie, bieżące zapytania i konsultacje, aneksy do umów, porozumienia i negocjacje z dłużnikami, obsługa korporacyjna);
 2. Stworzenie od podstaw, audyt i udoskonalanie dokumentacji prawnej firmy faktoringowej (z praktycznym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego w sprawach faktoringowych);
 3. Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom faktoringowym;
 4. Windykacje zadłużenia faktorantów i odbiorców, w tym windykacja niestandardowa i kreatywna;
 5. Spory sądowe (w tym dotyczące cesji wierzytelności i rękojmi);
 6. Ustanawianie i zwalnianie zabezpieczeń wierzytelności;
 7. Reprezentowanie pokrzywdzonej firmy faktoringowej w sprawach karnych;
 8. Ochrona danych osobowych – dostosowanie działalności i rozwiązań do regulacji RODO;
 9. Compliance:

a) Procedura reklamacji dla firmy faktoringowej;
b) Instrukcja wewnętrzna – zasady podpisywania umowy, weksli, załączników;
c) AML (Anti-Money Laundering) – dostosowanie prawne faktora do nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
d) Polityka ‘whistleblowingu’ – tj. anonimowego zgłaszania nadużyć;
e) Kodeks Antykorupcyjny i Kodeks Etyki;
f) Regulamin udzielania pełnomocnictw;
g) Regulamin monitoringu – poczty służbowej / pojazdów / telefonów komórkowych;
h) Regulamin użytkowania samochodów służbowych, i inne.

Skontaktuj się

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający
b.nadra@jaskowiak-nadra.pl +48 504 218 095

Wybrane projekty

Przejmowanie aktywów faktorantów zagrożonych upadłością

Udział w licznych konstrukcji prawnych przejęcia majątku podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, dokonując skutecznych przesunięć majątkowych przed wszczęciem procedur restrukturyzacyjnych.

Spory dotyczące cesji wierzytelności

Udział w licznych sporach sądowych mających u źródło faktoring, związanych z cesją, rękojmią oraz zapobieganiem próbom wyłudzeń faktoringowych, w tym licznych procesach zakończonych ugodami.

Wprowadzenie spółki na rynek

Opracowanie od podstaw dokumentacji faktoringowej dla spółki wchodzącej na rynek.

Przeciwdziałanie oszustwom faktoringowym

Opracowanie własnych, oryginalnych rozwiązań anty-fraudowych w dokumentacji faktoringowej oraz prowadzenie szkoleń i seminarium z tematyki oszustw faktoringowych.

Subsydiarny akt oskarżenia

Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie oszustwa na szkodę firmy faktoringowej, zakończonego zawarciem ugody z oskarżonymi;

Informator dla
Faktoring