Compliance

Dostosowujemy korporacje i przedsiębiorstwa do wymogów prawnych, wprowadzając niezbędne regulacje i rozwiązania wewnętrzne.

W czym możemy pomóc

  • Dokumenty korporacyjne (umowy spółek) i regulaminy organów (Zarządu, Rady Nadzorczej itp.);
  • Ochrona danych osobowych – dostosowanie do Rozporządzenia RODO;
  • AML (Anti-Money Laundering) – dostosowanie do wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • Polityka ‘whistleblowingu’ – tj. anonimowego zgłaszania nadużyć;
  • Kodeks Antykorupcyjny i Kodeks Etyki;
  • Regulamin udzielania pełnomocnictw;
  • Regulamin Pracy;
  • Regulamin monitoringu – wizyjnego / poczty służbowej / pojazdów / telefonów kom.;
  • Regulamin użytkowania samochodów służbowych, i inne;

Skontaktuj się

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający
b.nadra@jaskowiak-nadra.pl +48 504 218 095

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający
l.jaskowiak@jaskowiak-nadra.pl +48 510 296 656

Wybrane projekty

Wdrożenie procedur typu compliance w firmie pożyczkowej

Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji prawnej i procedur zapobiegania nadużyciom w firmie pożyczkowej.

Wdrożenie procedur typu compliance w firmie faktoringowej

Compliance dla spółki faktoringowej – dokumenty wewnętrzne, regulaminy, dostosowanie do RODO, dostosowanie do wymogów AML

Compliance dla niemieckiego holdingu agencji pracy

Kompleksowy audyt prawny ochrony danych osobowych i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w holdingu spółek prowadzących działalność agencji pracy i pośrednictwa pracy, uregulowanie rozwiązań wewnętrznych w zakresie procedur i pozyskiwania danych osobowych oraz relacji z pośrednikami.

Informator dla
Compliance