05.02.2019

Bonifikata 75% w Poznaniu – przekształcenie użytkowania wieczystego

Rada Miasta Poznania w dniu 5 lutego 2019 r. podjęła uchwałę o przyznaniu 75% bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na gruntach z zabudową mieszkaniową.

Tym samym właściciele uwłaszczonych z mocy prawa gruntów będących wcześniej własnością Miasta Poznania będą mieli prawo zdecydować, czy uizczą jednorazowo opłatę przekształceniową i skorzystają z 75% bonifikaty, czy zdecydują się na dwadzieścia rocznych rat.