News

08.05.2023

Na portalu RCL Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała nową wersję projektu ustawy dot. zapobiegania kradzieży tożsamości. Projekt przewiduje utworzenie rejestru zastrzeżeń numerów PESEL, gd...

15.02.2023

Zmiany w projekcie e-Faktur (KSeF) po konsultacjach

Po konsultacjach społeczno-branżowych MF przedstawiło zmianę założeń dot. KSeF: Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. Wydłużenie o dodatkowe pół roku...

14.02.2023

WIRON stał się wskaźnikiem stopy procentowej

Jak podaje KNF w swoim komunikacie z dnia 13.02.2023 r.: Indeks stopy procentowej WIRON został wprowadzony jako składnik opłat za wyniki (wynagrodzenia zmiennego) w pierwszych funduszach inwesty...

05.12.2022

Projekt ustawy o KSeF

1.12.2022 r. MF opublikowało projekt ustawy dot. Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z nim korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla podatników VAT od 1 stycznia 2024 r.  MF skierowało projekt ...

25.10.2022

Kongres Antyfraudowy ZPF – 26.10.2022 r.

Kongres Antyfraudowy już dzisiaj! Już 26 października w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Antyfraudowego organizowanego jak co roku przez ZPF (Związek Przedsiębiorstw Finansowych). ...

17.08.2022

Niemiecki e-KRS (HRB) ruszył od 1.08.2022 r.

Niemcy w końcu to zrobili. Dnia 1.08.2022 r. ruszył Darmowy e-KRS (HRB) dla spółek niemieckich dostępny tutaj. Dzięki temu,  można już  bez opłat i bez zakładania konta w systemie pobierać wyciągi...

18.07.2022

Rejestracja na Risk and Supervision Meeting 2022

8 września 2022 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się jubileuszowa, piąta edycja „Risk and Supervision Meeting” organizowanego przez CRIF. ‘Must-attend’ event dla osób zarządzających ryzy...

20.06.2022

Wytyczne EBA – Compliance Officer (AML/CFT)

Dnia 14.06.2022 r. na stronie EBA opublikowano wytyczne w sprawie roli i obowiązków inspektora ds. zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz o...

16.03.2022

Prace nad zniesieniem zakazu cesji w transakcjach handlowych

Na stronie RCL opublikowano  projekt z 9 marca 2022 r. (o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych), zgodnie z którym z...

02.12.2021

W końcu ruszył Krajowy Rejestr Zadłużonych!

W końcu ruszył Krajowy Rejestr Zadłużonych! Adres: https://krz.ms.gov.pl/ O rejestrze pisaliśmy tutaj.

29.10.2021

AML – wejście w życie nowelizacji dot. weryfikacji UBO / BR

W dniu 31.10.2021 roku, wejdą w życie ostatnie zapisy nowelizacji AML z dnia 30.03.2021 roku. Na instytucje obowiązane (w tym firmy faktoringowe), nałożony został obowiązek aktualizacji wewnętrznej...

23.09.2021

XII Międzynarodowy Kongres Faktoringu

Już dzisiaj XII Międzynarodowy Kongres Faktoringu! Szczegóły na stronie eventu - Polskiego Związku Faktorów.