Zmiany przepisów

Zmiany przepisów

24.07.2020

Aktualne problemy prawne w branży – lipiec 2020 r.

Zmiany przepisów

04.04.2020

Koronawirus a faktoring

Zmiany przepisów

07.01.2020

Najważniejsze zmiany prawne w 2020 r. dla branży faktoringowej

Wydarzenia

26.09.2019

Podsumowanie X Międzynarodowego Kongresu Faktoringu – panel prawny

Zmiany przepisów

22.08.2019

Biała Lista Podatników VAT a Faktoring

Zmiany przepisów

03.07.2019

Ksero dowodu osobistego od 12.07.2019 surowiej karane, faktorów chroni AML

Zmiany przepisów

13.04.2019

Od 1.09.2019 r. przelew za FV tylko na rachunek zgłoszony do US

Zmiany przepisów

05.02.2019

Zamknięta baza scoringowa dla banków i instytucji pożyczkowych?

Compliance

10.01.2019

Najważniejsze zmiany prawne w 2019 r. dla branży faktoringowej