Zmiany przepisów

Zmiany przepisów

15.09.2021

Nowelizacja prawa bankowego (art. 106d-106e)

Zmiany przepisów

05.07.2021

Prosta Spółka Akcyjna – czy na dobre zagości w faktoringu?

Zmiany przepisów

07.04.2021

Najważniejsze zmiany prawne w 2021 r. dla branży faktoringowej

Zmiany przepisów

10.03.2021

Interpretacja Ogólna MF w spr. KUP dla faktoringu nr DD5.8201.11.2020

Zmiany przepisów

24.07.2020

Aktualne problemy prawne w branży – lipiec 2020 r.

Zmiany przepisów

04.04.2020

Koronawirus a faktoring

Zmiany przepisów

07.01.2020

Najważniejsze zmiany prawne w 2020 r. dla branży faktoringowej

Wydarzenia

26.09.2019

Podsumowanie X Międzynarodowego Kongresu Faktoringu – panel prawny

Zmiany przepisów

22.08.2019

Biała Lista Podatników VAT a Faktoring