Zmiany przepisów

Zmiany przepisów

25.01.2022

1.000 zł opłaty za skargę pauliańską?

Zmiany przepisów

15.12.2021

Ograniczenia egzekucji z mienia rolników

Zmiany przepisów

05.11.2021

Ograniczenie zakazu cesji – prace legislacyjne (opiniowanie)

Zmiany przepisów

03.11.2021

e-faktura już od 1.01.2022 r.

Zmiany przepisów

15.09.2021

Nowelizacja prawa bankowego (art. 106d-106e)

Zmiany przepisów

05.07.2021

Prosta Spółka Akcyjna – czy na dobre zagości w faktoringu?

Zmiany przepisów

07.04.2021

Najważniejsze zmiany prawne w 2021 r. dla branży faktoringowej

Zmiany przepisów

10.03.2021

Interpretacja Ogólna MF w spr. KUP dla faktoringu nr DD5.8201.11.2020

Zmiany przepisów

24.07.2020

Aktualne problemy prawne w branży – lipiec 2020 r.