Zakres faktoringu (cesji)

Zakres faktoringu (cesji)

03.03.2018

Przed jaki Sąd faktor powinien pozwać dłużnika? Właściwość sądu w sporze faktora z dłużnikiem.

Wyroki faktoring

20.02.2018

Wyrok Sądu Najwyższego (V CSK 660/16) – faktyczne znaczenie dla branży faktoringowej.

Zakres faktoringu (cesji)

11.02.2018

Zapis na sąd polubowny w relacji faktorant-kontrahent.

Zakres faktoringu (cesji)

05.02.2018

Faktoring a rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR)

Zakres faktoringu (cesji)

01.02.2018

Faktoring a odsetki

Zakres faktoringu (cesji)

29.01.2018

Co nabywa faktor wraz z wierzytelnością

Zakres faktoringu (cesji)

25.01.2018

Potrącenie pomiędzy dłużnikiem a faktorem (cesjonariuszem)

Zakres faktoringu (cesji)

10.01.2018

Jakie wierzytelności nie mogą być przedmiotem faktoringu? (zakaz cesji)