Compliance

Compliance

04.09.2022

Ustawa o sygnalistach a faktoring? (update stanu prac)

Compliance

05.06.2019

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych a faktoring (projekt ustawy)

Compliance

10.01.2019

Najważniejsze zmiany prawne w 2019 r. dla branży faktoringowej

Compliance

07.11.2018

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) a faktoring – nowa ustawa

Compliance

04.11.2018

Procedura reklamacji w firmie faktoringowej

Compliance

25.09.2018

Podsumowanie IX Międzynarodowego Kongresu Faktoringu – zmiany prawne