13.08.2021

Weksle konsumenckie – ustawa przekazana do podpisu

„Weksle konsumenckie” o których pisaliśmy tutaj coraz bliżej. Dzisiaj przekazano ustawę do podpisu Prezydenta, co oznacza że ta wejdzie w życie w okolicach 1 września 2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z art. 8 ustawy „Do weksli wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”.

Postęp prac można śledzić tutaj.