03.08.2021

Weksle konsumenckie coraz bliżej, ale kiedy?

„Weksle konsumenckie” o których pisaliśmy tutaj coraz bliżej, no ale właśnie kiedy? Ustawę Sejm uchwalił na III czytaniu dnia 24.06.2021 r. Jednakże 23 lipca 2021 r. Senat który jak się tylko wydawało miał przegłosować ustawę, podjął uchwałę wprowadzając własne poprawki, z którymi można się zapoznać tutaj.

Przypominamy, że zgodnie z art. 8 ustawy „Do weksli wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”.

Pierwotnie zakładaliśmy wejście w życie przepisów plus-minus w połowie sierpnia 2021 r., obecnie termin nie jest znany, należy zakładać że może to mieć miejsce w okresie pewnie nie wcześniej niż koniec sierpnia, a nie później niż na początek jesieni. Postęp prac można śledzić tutaj.