16.02.2019

Poprawka dot. oceny zdolności kredytowej

Update w spr. tematu zamkniętej bazy scoringowej dla faktorów bankowych i instytucji pożyczkowych (artykuł tutaj). Za sprawą najnowszej poprawki słowo „wyłącznie” zostało zamienione na „w szczególności”. Zatem banki, faktorzy bankowi i instytucje pożyczkowe będą mogły oceniać zdolność kredytową także na podstawie innych kryteriów – bez ograniczeń i zamkniętej listy kryteriów wskazanych w ww. artykule. Przedstawione w prawie bankowym kryteria będą zatem traktowane jako przykładowe. Niestety na wniosek klienta (osoby fizycznej – prawdopodobnie chodzi tutaj o konsumenta) będą zmuszone ujawnić, jakie konkretnie informacje zostały wzięte pod uwagę. Obowiązek ten ma dotyczyć zarówno sytuacji, gdy decyzja została podjęta w pełni zautomatyzowanym procesie, jak i wówczas, gdy w jej podejmowaniu brał udział także człowiek. Te zmiana jest efektem zaangażowania w proces konsultacji Fundacji Panoptykon. Instytucja finansowa nie będzie mogła pobierać opłat za przekazywanie tych wyjaśnień.Z omawianych w ww. artykule problemów aktualny pozostaje zatem problem ujawniania „know-how” instytucji finansowej dokonującej analizy zdolności kredytowej, ale jeśli opcja ta zostanie ograniczona do konsumenta – wówczas nie dotknie branży faktoringowej. Poczekajmy zatem na ostateczne brzmienie projektu Ustawy.