11.04.2019

Nie będzie stalkingu wierzycielskiego

Ministerstwo Sprawiedliwości wycofuje się z nowelizacji kodeksu karnego w zakresie wprowadzenia kwalifikowanego typu stalkingu w postaci nękania w celu wymuszenia spłaty wierzytelności, który to przepis miał chronić dłużników, a mocno uderzyć w branżę wierzytelnościową. Z uzasadnienia wynika, że takie zachowania mogą mieścić się w obecnej treści przepisu. Wycofanie się z tej zmiany należy ocenić pozytywnie.