17.07.2020

CRBR do 17.07.2020 r.

Z powodu awarii serwera, Ministerstwo Finansów przesunęło na dzisiaj ostateczny (już wcześniej przedłużany z uwagi na pandemię koronawirusa) termin na zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. O samym CRBR pisaliśmy wcześniej tutaj. To wbrew pozorom istotna informacja pod kątem procedowania wniosków faktoringowych oraz działalności działów AML / AML Compliance w branży faktoringowej. Brak ujawnienia beneficjenta dla spółki wnioskującej o faktoring od dnia jutrzejszego będzie już sytuacją wymagającą wyjaśnienia – zwłaszcza dla podmiotów wnioskujących o faktoring, a zatem po raz pierwszy przechodzących przez procedurę oceny ryzyka firmy faktoringowej. Oczywiście czasu na to nigdy nie ma – ale być może jest to też dobry moment aby zajrzeć do CRBR dla faktorantów, wobec których ustalenia beneficjenta męczyliśmy się wcześniej – teraz powinno wyjaśnić się czy nasze wysyłki były zgodne z ustaleniami samego zainteresowanego.