Team

Managing Partners

Our Team

Above you can see the managing partners - the founders of the Law Firm. However, our team consists of many more specialists - lawyers, legal advisors, attorneys, tax advisors, economists and real estate specialists, apprentices. Their significant experience and cooperation with foreign law firms allow us to successfully handle even the most demanding clients.

We hope you are one of them.

Join us

Jeśli uważasz, że pasujesz do naszego zespołu
napisz nam e-mail kim jesteś
i co wniesiesz do naszej kancelarii. Najpierw jednak przeczytaj o Twoich danych osobowych w rekrutacji: https://jaskowiak-nadra.pl/rekrutacja-dane/

Send e-mail