Czytelnia

10
grudzień

Kara umowna za zwłokę bez górnego limitu

W uchwale z dnia 9 grudnia 2021 r., sygn. akt III CZP 16/21 Sąd Najwyższy zajął się problemem zastrzegania kar...