Miesięczne archiwum: Luty 2018

Krótsze terminy przedawnienia a branża faktoringowa (o nowelizacji).

Już za tydzień – w dniach 27.02 – 1.03.2018 r. – Sejm zajmie się kwestią przedawnienia. Rozpatrywany będzie rządowy projekt zmiany kodeksu cywilnego. Szanse na jego uchwalenie wydają się być wysokie.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Otagowano , , , , | 1 komentarz

Wyrok Sądu Najwyższego (V CSK 660/16) – faktyczne znaczenie dla branży faktoringowej.

Skutkiem prawnym faktoringu jest przejście na faktora (cesjonariusza) nie tylko samej wierzytelności, ale także roszczenia o zaległe odsetki wobec dłużnika (kontrahenta faktoranta) i innych uprawnień związanych w przenoszoną wierzytelnością. W mojej ocenie w ramach faktoringu, faktorant przenosi na faktora także … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii zakres faktoringu (cesji) | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Zapis na sąd polubowny w relacji faktorant-kontrahent.

Cesja dokonana w ramach faktoringu powoduje iż faktor (cesjonariusz) wstępuje w miejsce faktoranta (cedenta) w ramach wierzytelności powstałej w stosunku do kontrahenta (dłużnika). Czy jednak cesja idzie tak daleko aby na faktora przechodziły również elementy wewnętrzne relacji handlowych faktorant-kontrahent – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Faktoring a rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR).

Skutkiem prawnym faktoringu jest przejście na faktora (cesjonariusza) nie tylko samej wierzytelności, ale także innych uprawnień związanych w przenoszoną wierzytelnością. Wątpliwości budzi kwestia czy wraz z cesją na faktora przechodzi także tzw. rekompensata za koszty odzyskiwania należności w kwocie 40 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii zakres faktoringu (cesji) | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Faktoring a odsetki

Skutkiem prawnym faktoringu jest przejście na faktora (cesjonariusza) z mocy prawa nie tylko samej wierzytelności, ale także roszczenia o zaległe odsetki wobec dłużnika (kontrahenta faktoranta). Okoliczność ta jest bezdyskusyjna, wynika bowiem wprost z art. 509 § 2 KC tj. z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii zakres faktoringu (cesji) | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz