Internetowe kompendium wiedzy prawniczej dla nowoczesnych przedsiębiorców.

Multiblog Kancelarii Jaśkowiak Nadra to zbiór najnowszych alertów prawnych, użytecznych artykułów, a także publikacji specjalistycznych. Stworzony został z myślą o świadomych przedsiębiorcach, którzy zdają sobie sprawę jak ważnym czynnikiem dla sukcesu przedsiębiorstwa jest orientacja w regulacjach prawnych.

Nowelizacja prawa bankowego (CRD V) do podpisu Prezydenta

Dnia 29 marca 2021 r. Prezydentowi RP przekazano do podpisu ustawę o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada zmiany w pięciu ustawach istotnych dla sekto...

Wzmożone zainteresowanie firmami budowlanymi w kontekście BDO

Branża budowlana to jedna z gałęzi gospodarki, która musiała podjąć najdalej idące działania związane z dostosowaniem prowadzonej działalności do nowych wymogów w zakresie elektronicznej ewidencji ...

Trzeci etap konsultacji nad PZMM

27 listopada 2020 roku została opublikowana informacja o opracowaniu treści Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miasta Poznania (PZMM) i przejściu do kolejnego stadium prac nad tym dokumentem – trze...

Ostatnie wpisy

29.04.2021

Jak GIOŚ postępuje ze sprawnymi pojazdami. Przypdek Harleya.

21.04.2021

Przegląd orzecznictwa faktoringowego 2020

07.04.2021

Najważniejsze zmiany prawne w 2021 r. dla branży faktoringowej

news

12.04.2021

Prosta Spółka Akcyjna coraz bliżej. Opublikowano rozporządzenie.

Prosta Spółka Akcyjna coraz bliżej! Na stronach RCL opublikowano właśnie Rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym...

07.04.2021

Nowelizacja prawa bankowego (CRD V) do podpisu Prezydenta

Dnia 29 marca 2021 r. Prezydentowi RP przekazano do podpisu ustawę o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada zmiany w pięciu ustawach istotnych dla sekto...

07.04.2021

Nowelizacja AML skierowana do podpisu Prezydenta

Dnia 30.03.2021 Prezydentowi RP przekazano do podpisu ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Ustawa rozszerza katalog...

13.03.2021

Debata online: Przeciwdziałanie wyłudzeniom na rynku Consumer Finance

W dniu 11.03.2021 r. odbyła się debata online: Przeciwdziałanie wyłudzeniom na rynku Consumer Finance. Debata byłą świetną okazją do poznania doświadczeń wybitnych praktyków działających z środowis...

Więcej newsów

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

+48 (61) 631 12 03
office@jaskowiak-nadra.pl

#czasnafaktoring

pierwszy w Polsce blog o
prawnych aspektach faktoringu

Bartosz Nadra

Przejdź do bloga

10.03.2021

Przedawnienie kary za nielegalne międzynarodowe przemieszczenie odpadu (np. samochodu, auta)

10.03.2021

Interpretacja Ogólna MF w spr. KUP dla faktoringu nr DD5.8201.11.2020

10.02.2021

ZPUE – od jachtu po delisting? Kolejna „spółka rodzinna” chcę wyjść z GPW.

27.01.2021

Aspekty prawne w Almanachu PZF 2020

#czasnanieruchomości

blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Łukasz Jaśkowiak

Przejdź do bloga

26.01.2021

RODO – co działo się w 2020 roku?

13.01.2021

Nowe prawo zamówień publicznych a wybór operatora

#czasnatransport

blog poświęcony transportowi publicznemu jak i prywatnemu

Anna Milińska

Przejdź do bloga

19.12.2020

Cyfryzacja KRS i sprawozdań oraz PSA od 1.07.2021 r.

12.12.2020

Niższe pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego przedłużone do 31.12.2021 r.?